Opinió
Aquesta setmana hem pogut trobar en els mitjans locals l’esquela del Festival Meruts, com una notificació necrològica més, una nota fúnebre situada enmig d’aquelles que trobem als diaris on el... Opinió, Esteve Ribera

27.04.17