L’Ajuntament d’Agullent ha obert el termini per a acollir-se al Pla d’Ajudes Municipal per a la Rehabilitació d’Habitatges i Locals del centre històric 2019, aprovat el mes d’agost passat.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de desembre que ve, segons les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província.

Aquestes ajudes, que tenen assignada una partida econòmica de 60.000 euros aportats íntegrament per l’ajuntament, es destinen a intervencions per a la rehabilitació global d’habitatges, o parcialment en cobertes, façanes, parets mitgeres i estructures i fonaments. La convocatòria també inclou una línia d’ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i una altra per a l’eliminació d’elements impropis en habitatges del centre històric.

Els interessats a demanar-les poden trobar informació al departament d’Urbanisme de l’ajuntament o en aquest espai de la web municipal, on s’expliquen els tràmits a seguir i hi ha el model oficial de sol·licitud.