Opinió
Després d’uns dies amb gran agitació per la moció de censura al govern espanyol, m’havia fet a la idea de seguir els debats polítics com un espectacle a l’altra banda de la pantalla. Les meu... Opinió, Lola Cucart

5.06.18