Opinió
A banda del cable elèctric, els rentaplats tenen dos tubs que els uneixen al món. Un, que és com un cordó umbilical, corrugat i macilent, el connecta a una aixeta especial mitjançant una rosca im... Correus sense data, Pere Brincs

12.08.18