Les unitats d’ITV mòbils per a vehicles agrícoles i ciclomotors que supervisa l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial visitaran Benigànim aquest mes de setembre.

Les revisions amb els equips mòbils es faran el 9 de setembre, al polígon industrial les Foies.

Unitats mòbils

El País Valencià disposa de set estacions mòbils d’ITV per a vehicles agrícoles i ciclomotors, un servei que completa la xarxa de 25 estacions d’ITV fixes i sis unitats mòbils per a turismes.

L’existència d’aquestes unitats és imprescindible atés que els vehicles agrícoles no podrien passar la revisió tècnica, ja que no reuneixen els requisits de seguretat viària per a desplaçar-se per determinades vies com les autovies fins a la ITV fixa més pròxima.