Caixa Ontinyent s’ha adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides per a fomentar la implantació i la divulgació dels deu principis que recull l’acord, agrupats en quatre grans matèries: drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. La decisió l’ha comunicada aquest dimecres, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

L’entitat d’estalvi ’s’uneix així al compromís de contribuir a la sostenibilitat del món que volem a través d’actuacions empresarials responsables’, a través de la major iniciativa de sostenibilitat corporativa del planeta, on ja hi ha adherides més de 13.000 entitats de més de 160 països.

Els deu principis recollits en el pacte són:

Drets humans
1. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.
2. Les empreses han d’assegurar-se que no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
Normes laborals
3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
4. Les empreses han de donar suport a l’eliminació de qualsevol forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
5. Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.
6. Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques discriminatòries 
en la contractació i l’ocupació.
Medi ambient
7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoresca el medi ambient.
8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promouen una responsabilitat ambiental més gran.
9. Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Lluita contra la corrupció
10. Les empreses han de treballar contra totes les formes de corrupció, incloent-hi l’extorsió i el suborn.