Fins al 5 de maig és obert el termini per a demanar les subvencions que ha convocat l’Ajuntament d’Ontinyent destinades a promocionar l’ús de la bicicleta a la ciutat, a través d’ajudes a l’adquisició d’aquests vehicles i a la transformació de bicicletes tradicionals en elèctriques.

Els ajuts són de fins a 300 euros, tant per a la compra d’elements amb què transformar en elèctriques les bicicletes urbanes, com per a l’adquisició de bicicletes elèctriques. En el cas de la compra de models urbans tradicionals, les ajudes són d’un màxim de 100 euros.

El pressupost total dedicat a aquestes subvencions és de 10.000 euros, i es poden demanar per a qualsevol compra feta des de l’1 de gener d’enguany, sempre que no se n’haja obtingut ja en anys anteriors. Tampoc no podrà beneficiar-se’n més d’una persona per unitat familiar. Les ajudes no podran superar el 50% de la inversió.