La històrica -i l’actual- discriminació social de què són víctima les dones es pot comprovar, entre moltes altres situacions, en els noms de persones que les poblacions han posat als carrers. El dèficit de referències femenines és aclaparador.

Contra això, Compromís ha remarcat que no n’hi ha cap a la Pobla del Duc, i acaba de presentar una moció a l’ajuntament Duc perquè el ple acorde de dedicar carrers a dones del municipi, les figures de les quals meresquen ser recordades públicament. Per a facilitar-ho, la coalició proposa que el consistori impulse un estudi que permeta de recuperar biografies destacades, acompanyat d’exposicions i més activitats que les donen a conéixer.

A més, la moció proposa la creació d’un premi escolar per a fomentar el coneixement i divulgació de la vida i obra de veïnes de la Pobla del Duc, tant del passat com del present.