La Conselleria d’Educació ha aprovat la sol·licitud de l’Ajuntament d’Ontinyent d’incloure el Conservatori Professional de Música Josep Melcior Gomis en el Pla Edificant de millora de les instal·lacions educatives públiques.

La conselleria ha notificat a la regidoria d’Educació de la capital de la Vall d’Albaida la delegació en l’ajuntament d’un estudi de patologies estructurals en l’edifici, pas previ a l’inici de les actuacions que es troben pertinents.

La sol·licitud de l’Ajuntament d’Ontinyent responia a la proposta del conservatori de demanar la inclusió de l’edifici en el pla de la conselleria per a rehabilitar l’edifici principal, enderrocar els tallers situats al pati del conservatori i construir un edifici adjunt que complete les instal·lacions necessàries.

El centre, edificat en els anys 70 del segle passat, necessita una modernització integral, que contemple una actuació que entre més accions el faça accessible a persones amb mobilitat reduïda, ja que a hores d’ara no compleix cap norma en aquest aspecte.