La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat un concurs per a l’adquisició d’habitatges en diversos municipis, que s’incorporaran al parc públic de la Generalitat i que es destinaran a lloguer social, amb un pressupost de licitació de més d’onze milions d’euros.

Les compres es faran en els municipis on hi ha més necessitat i demanda d’habitatges amb finalitats socials. En el cas de la nostra comarca són Albaida, Bocairent, l’Olleria, Ontinyent.

La consellera de l’àrea, M. José Salvador, destacà en presentar el concurs que ‘es tracta d’una mesura pionera, que no té precedents, per la qual es regula per primera vegada en la Generalitat un procediment per a la compra d’habitatges, amb l’objectiu d’augmentar el parc públic, que és insuficient tant per a les persones que són desnonades, com para les que es volen independitzar.’

Tota la informació per a els interessats a posar a la venda un habitatge es troba a la web www.comprahabitatge.gva.es. També s’ha habilitat un telèfon (961208360) per a informació sobre aquest procediment que té un termini per a la presentació d’ofertes de 30 dies.

Quant al pressupost, que és d’11.246.986 euros, la consellera ressaltà que espera ‘resultats molt positius per a aconseguir bones condicions en tots els municipis’, especialment en aquells on no hi ha parc públic però sí demandants d’habitatges i ‘així poder oferir habitatges dignes, assequibles i accessibles en règim de lloguer’.

Criteris i requisits
Segons s’especifica en la convocatòria, els habitatges objecte d’aquest concurs hauran d’estar situats en edificis amb tipologia plurifamiliar, en sòl urbà i que no estiguen fora d’ordenació.

Com a criteris d’adjudicació es tindrà en compte la necessitat i demanda existent, la tipologia i característiques de l’habitatge, la ubicació en el municipi, la caracterització de l’oferent, la taxació pericial i l’oferta econòmica.

Els habitatges hauran d’estar compostos, almenys, per saló-menjador, cuina, dormitori i bany i complir amb les condicions d’habitabilitat i accessibilitat segons la normativa vigent. També han de reunir les condicions òptimes o adequades per a ser ocupades immediatament en formalitzar-se’n l’adquisició, per la qual cosa han d’estar en condicions higièniques i de neteja adequades.

A més, han d’estar lliures d’ocupants i disposar de cèdula d’habitabilitat, llicència d’ocupació, certificació energètica i tindre alta de subministraments de llum i aigua i gas.

Igualment, han d’estar inscrits en el registre de la propietat a nom de la persona natural o jurídica que siga licitador; estar lliures de càrregues i gravàmens i en condicions jurídiques que en permeten de fer l’escriptura i inscripció en el registre de propietat de forma immediata. També cal estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments, i dels tributs i de la Taxa de recollida de residus sòlids urbans.

L’edifici on es localitze l’habitatge haurà d’estar constituït en règim de propietat horitzontal, no ha de tenir més de 50 anys, i tractant-se d’habitatges en altura, estar dotats d’ascensor en ús.

Segons la consellera, el concurs permetrà de seleccionar els ‘habitatges més adequats a les necessitats que s’han detectat, materialitzar l’ampliació del parc d’habitatges de la Generalitat i prendre impuls per a futures convocatòries, ja que es preveu desenvolupar aquesta acció durant els pròxims tres anys, en els quals la conselleria espera executar un pressupost total d’aproximadament 50 milions d’euros.’