Els instituts d’Ontinyent col·laboraran en un projecte destinat a reduir l’absentisme escolar a través del programa Aula Compartida.

Els IES Pou Clar, L’Estació i Jaume I mamprendran aquesta iniciativa amb la intenció que els alumnes que presenten dificultats d’adaptació a l’aprenentatge i a l’entorn educatiu participe en tallers i activitats fora del centre educatiu. Els centres educatius han firmat aquest dijous un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Ontinyent amb aquesta finalitat.

Els joves participaran en grups de fins a deu persones en activitats formatives com ara tallers de bicicleta, de ceràmica o jardineria, acompanyats per un tutor del centre educatiu i per l’equip base de Serveis Socials, el Rogle i l’àrea del Menor de Serveis Socials de l’Ajuntament.