La Conselleria d’Economia Sostenible ha aprovat una subvenció de 164.237,03 euros per a l’Ajuntament d’Ontinyent, amb què farà 14 contractes laborals temporals a desocupats, a través dels programes d’iniciativa social EMCORP i EMCORD, i amb salaris equiparats als dels treballadors municipals.

El programa EMCORP permetrà la contractació de persones desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d´ocupació en els centres de Labora (abans SERVEF). Els 88.484.45 euros d’aquest programa serviran per a contractar 3 oficials d’obra, 2 oficials pintors i 2 peons d’obra.

Quant a l’EMCORD, amb 75.752,58 euros es contractaran 4 oficials d’obra i 2 peons d’obra entre desocupats de llarga durada figuren inscrits com a demandants d’ocupació i que hagen fet un itinerari personalitzat d’inserció laboral.

Per a optar per a aquestes places cal estar inscrit en els centres Labora amb els codis corresponents de cada ocupació. Per als oficials d’obra el codi és 71211015. Per als oficials pintors és 72311035, i en el cas dels peons d’obra són dos codis: 96011029 (peó obres públiques) i 96021013 (peó construcció edificis).

Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament han recomanat als interessats d’acudir a les oficina de Labora per revisar les sol·licituds i comprovar que estan inscrits en el codi corresponent.