L’Ajuntament d’Ontinyent ha engegat una nova convocatòria d’ajudes a la participació empresarials en fires, missions comercials i catàlegs, que podran demanar-se durant el mes de setembre que ve.

Enguany es destinaran a aquests ajuts 60.000 euros, com l’any passat, que es distribuiran per concurrència competitiva i no per ordre de presentació.

L’import de la subvenció podrà arribar fins al 75% dels costos subvencionables. En el cas de les ajudes per a fires, se’n podran demanar per a la participació en un màxim de 3 fires o missions comercials, amb un import màxim de 5.000 euros per beneficiari en el conjunt de totes les actuacions sol·licitades. Quant a les ajudes a catàlegs, el cost subvencionable no podrà superar els 3.000 euros per beneficiari.

Document: Bases de la convocatòria d’ajudes a la participació en fires i missions comercials