Fins el 31 de juliol és obert el termini per a sol·licitar les ajudes municipals al pagament de la contribució de l’Ajuntament d’Ontinyent referida als habitatges de residència habitual.

Se’n poden beneficiar les unitats familiars ontinyentines amb ingressos de fins a 801’76 euros mensuals.

Els ajuts poden arribar fins al 90% de l’import de la contribució, amb un màxim de 216,00 euros, en el cas de nuclis familiars que tinguen ingressos mensuals de fins a 534’51 euros; i de fins al 60% amb un màxim de 144,00 euros per als que tinguen ingressos entre 534’51 i 801’76 euros. A efectes fiscals, les ajudes es consideren guany patrimonial.