Opinió

L’altre diumenge em vaig deixar persuadir per a assistir a una jornada sobre alimentació simbiòtica. Tampoc és que tinguera massa esperança d’aprendre res de nou; és més, amb el temps m’he... Correus sense data, Pere Brincs

2.02.20