Opinió

No hi ha cosa que em captive més i que, al mateix temps, em produïsca més tristor que entretindre’m a elucubrar sobre l’evolució biològica. Malgrat entendre-la, malgrat que em semble una idea... Correus sense data, Pere Brincs

2.12.18